ChatGPT

ChatGPT to potencjalnie jedna z przełomowych technologii, które zmieniają świat. Inteligentny czatbot wykorzystuje algorytmy sztucznej inteligencji, uczenia maszynowego oraz ogromne bazy danych, aby dostarczyć jak najlepszej odpowiedzi na zadane mu pytanie. ChatGPT jest w stanie prowadzić z człowiekiem rozmowę, a jego wypowiedzi są logiczne, spójne i brzmią naturalnie. Potrafi wypowiadać się na skomplikowane tematy, wyjaśniać złożone pojęcia, ale również pisać opowiadania, streszczenia długich tekstów, a nawet tworzyć kod programistyczny.

Wprawdzie jesteśmy dopiero na początku jego działania oraz odkrywania jego możliwości, ale już teraz widać, że potencjał, jaki kryje się w tym rozwiązaniu, jest ogromny. Widać to zresztą po tym, że najważniejsze firmy w tym Microsoft i Google inwestują miliardy dolarów w rozwijanie swoich rozwiązań opartych na inteligentnych czatbotach.