Jak chronić dziecko przed uwodzeniem przez Internet? Czym jest child grooming?

29.10.2021 |
| Clock Przeczytasz w 3 Minuty
Jak chronić dziecko przed uwodzeniem przez Internet? Czym jest child grooming?
Przeczytasz w 3 Minuty
Zwiększ rozmiar tekstu

Rozwój Internetu przyczynił się również do wzrostu niepożądanych działań w sieci. Niestety nie tylko cyberprzemoc jest zagrożeniem dla dziecka. Uwodzenie dzieci przez pedofili staje się coraz większą plagą. Grooming polega na nawiązywaniu szczególnych relacji między dorosłymi a dziećmi w celu wykorzystania seksualnego. Dlatego nadzór rodzicielski nad dostępem do Internetu jest absolutnie konieczny. Niebezpieczeństwo może być zażegnane, dzięki sprawdzaniu z kim nawiązuje bliskie relacje.

Spis treści:

Co to jest child grooming?

Child grooming to proces, w którym pedofil stara się nawiązać kontakt z ofiarą. Jego rezultatem jest wykorzystanie seksualne.

Kontakt ten jest nawiązywany poprzez Internet lub telefon. Oprawca podejmuje szereg działań, które mają na celu zaprzyjaźnienie się z dzieckiem i nawiązanie z nim więzi. To powoduje, że uśpiona zostaje czujność młodocianego człowieka i zaczyna mu ufać.

Grooming jest przestępstwem

Zgodnie z artykułem 200 Kodeksu Karnego nawiązywanie kontaktów z osobami małoletnimi do 15 roku życia za pośrednictwem systemu teleinformatycznego lub sieci telekomunikacyjnej, mające na celu wykorzystanie seksualne, a także udział w produkcji treści pornograficznych, podlega karze grzywny lub do 3 lat pozbawienia wolności.

Etapy child groomingu

Do uwodzenia dzieci dochodzi stopniowo. Przestępca wciąga ofiarę w relację i utrzymuje ją w tajemnicy. Pracuje nad odseparowaniem ofiary od rówieśników, zazwyczaj poprzez wzbudzenie w dziecku poczucia, że jest dla niego kimś wyjątkowym. Daje dziecku miłość, której potrzebuje.

child grooming

Etapy grooming zwykle przebiegają następująco:

  • Namierzanie ofiary
  • Zdobywanie zaufania i zbieranie informacji
  • Zaspakajanie potrzeby/ Pomoc ofierze
  • Izolacja ofiary
  • Początek wykorzystywania
  • Utrzymywanie związku i kontroli nad ofiarą

Jak to wygląda w praktyce?

Namierzanie ofiary

Przestępca wybiera ofiarę, oceniając jej podatność na wykorzystanie — emocjonalną potrzebę, izolację i mniejszą pewność siebie. Dzieci z mniejszym nadzorem rodzicielskim są bardziej pożądaną ofiarą.

Zdobywanie zaufania i zbieranie informacji

Przestępca seksualny zdobywa zaufanie, obserwując i zbierając informacje o dziecku, poznając jego potrzeby i sposoby ich zaspokajania.

Zaspakajanie potrzeby/ Pomoc ofierze

Gdy przestępca seksualny zaczyna zaspokajać potrzeby dziecka, staje się dla niego kimś ważnym i może stać się idealizowany. Może to być np. potrzeba rozmowy na tematy, które są ciężkie dla dziecka. Takie rozmowy będą szczególnie ważne dla dzieci, które spotkał hejt ze strony rówieśników.

Izolacja ofiary

Przestępca seksualny wykorzystuje rozwijającą się szczególną relację z dzieckiem do stwarzania sytuacji, w których jest sam na sam z ofiarą. Opieka nad dziećmi, korepetycje, coaching i specjalne wycieczki umożliwiają taką izolację.

Początek wykorzystywania

Na etapie wystarczającej zależności emocjonalnej i zaufania, pedofil stopniowo zaczyna wykorzystywać ofiarę seksualnie. Następuje to poprzez rozmowy i obrazy o podtekście seksualnym wysyłane między dorosłym a dzieckiem, a także stwarzanie sytuacji (np. pływanie), w których zarówno sprawca jak i ofiara są nadzy. Dorosły wykorzystuje naturalną ciekawość dziecka, stymulacjąc je do zwiększenia seksualności związku.

Utrzymywanie związku i kontroli nad ofiarą

Kiedy dochodzi już do wykorzystywania seksualnego, sprawcy zazwyczaj stosują tajemnicę i obwinianie, aby utrzymać ciągłe uczestnictwo i milczenie dziecka.

Jakie dzieci są szczególnie narażone?

Wszystkie dzieci są narażone na próby uwodzenia, zarówno chłopcy, jak i dziewczynki. Jednak szczególnie podatne na grooming są dzieci z rodzin, w których relacje są zaburzone.

Dzieci nie dostają wystarczająco dużo miłości i zainteresowania ze strony rodziców.

uwodzenie dziecka w Internecie

Często są to też dzieci lub młodociani, którzy mają trudne relacje z rówieśnikami. Wtedy nowy przyjaciel z Internetu jest dla nich wypełnieniem potrzeby wsparcia i zrozumienia i łatwiej wpadają w sidła pedofila.

Takie dzieci narażone są również na cyberprzemoc. Zobacz:
Cyberprzemoc
Rozmawiasz z dzieckiem o cyberprzemocy? Jak przeciwdziałać i reagować na cyberprzemoc?

Co można zrobić, aby ochronić dzieci przed uwodzeniem przez Internet?

Po pierwsze porozmawiać z dzieckiem i uświadomić niebezpieczeństwo, które może płynąć z relacji nawiązywanych w Internecie.

Zachęcić je również do tego, aby informowały dorosłych o każdej osobie, którą poznają przez Internet.

Ważne jest też stworzenie poczucia bezpieczeństwa i zaufania, że może nam powiedzieć o wszystkim i nie zależnie od tego, co się wydarzy, nie musi się niczego wstydzić ani obawiać naszej reakcji.

Mogą Cię zainteresować:

Copywriter, podróżniczka, miłośniczka nowych technologii. To człowiek orkiestra - lubi podejmować się ciągle nowych wyzwań. Na co dzień związana ze światem kryptowalut, psychologii, dietetyki, filozofii wschodniej, neurobiologii. Prywatnie pasjonatka gadżetów technologicznych, lubi wyszukiwać, testować i sprawdzać nowe urządzenia.