Aplikacja mObywatel 2.0 – jak działa? Lista funkcji i nowości w 2024

31.01.2024 |
| Clock Przeczytasz w 11 Minuty
Aplikacja mObywatel 2.0 – jak działa? Lista funkcji i nowości w 2024
Przeczytasz w 11 Minuty
Zwiększ rozmiar tekstu

Masz już dość noszenia wszędzie ze sobą potrzebnych dokumentów do załatwienia spraw urzędowych? Używając aplikacji mObywatel nie musisz się o to martwić, ponieważ pozwala ona na przechowywanie najważniejszych dokumentów w przystępnej postaci, w telefonie. Jak działa mObywatel? Jakie funkcje pojawiły się w najnowsze wersji aplikacji mobilnej, czyli mObywatel 2.0? Podpowiadamy w niniejszym artykule.

Spis treści:

Pamięć i mTożsamość

Wcześniej aplikacja mObywatel nazywała się mTożsamość. Wraz ze zmianą nazwy dokonano również innych, takich jak m.in.: udoskonalenie prywatności, wprowadzenie nowego wzoru dokumentu. Przede wszystkim jednak najważniejsze dokumenty znalazły się wygodnie w jednym miejscu w aplikacji.

Czym jest mObywatel?

Aplikacja mObywatel pozwala na potwierdzenie tożsamości za pomocą smartfona. To również cyfrowy portfel z dokumentami i narzędzie do kontaktu z instytucjami publicznymi.

Korzystając z mObywatela można potwierdzić swoją tożsamość podczas:

 • kontroli drogowej,
 • kontroli w środkach komunikacji (pociągi, komunikacja miejska)
 • oddawania głosów wyborczych,
 • zakładania kart lojalnościowych,
 • wizyty u lekarza i przychodni (publicznej i prywatnej)
 • wizyty na poczcie,
 • zakupu alkoholu w sklepie (potwierdzenie wieku)
 • realizowania recepty w aptece,
 • załatwiania spraw w urzędach, w sądzie, u notariusza,
 • podpisywania umów (np. telekomunikacyjnych i rejestrowaniu karty SIM),
 • w bankach (od 1 września 2023 roku).

Kiedy nie możesz korzystać z okazywania dokumentów w mObywatel?

Z aplikacji mObywatel nie można skorzystać jedynie w sytuacji, kiedy prawo jasno określa, że musisz okazać swój dowód osobisty, czyli:

 • podczas przekraczania granicy Polski,
 • podczas składania wniosku o wydanie nowego dowodu osobistego,

W sytuacji, kiedy Twój dowód osobisty został zagubiony i zastrzeżony, nie możesz używać aplikacji mObywatel do okazania tego dokumentu.

Wiosną 2023 roku Sejm przyjął ustawę zrównującą ważność cyfrowego dokumentu tożsamości z tradycyjnym dowodem, co oznacza, że stają się one równoważne. Oficjalnie od 1 września 2023 jest on akceptowany również w bankach.

Funkcje aplikacji mObywatel – dowód osobisty w telefonie (i nie tylko)

W aplikacji mObywatel możesz skorzystać z kilku funkcji. Przechowasz w niej takie dokumenty jak:

 • mDowód – możliwość potwierdzania tożsamości za pomocą smartfona.
 • mLegitymacja Szkolna i Studencka – tak samo jest w przypadku mLegitymacji Szkolnej i Studenckiej i jest to bardzo wygodne, ponieważ wielu studentów i uczniów szkół gubi ten dokument, a teraz zawsze może mieć go przy sobie w swoim smartfonie.
 • mPrawo jazdy – cyfrowy odpowiednik dokumentu potwierdzającego uprawnienia do prowadzenia pojazdów.
 • Mandaty – historia otrzymanych mandatów (rodzaj wykroczenia, miejsce wystawienia mandatu i jego wysokość).
 • Punkty karne – informacja o aktywnych i tymczasowych punktach karnych.
 • Historia pojazdu – najważniejsze informacje o pojazdach na podstawie numeru VIN i numeru rejestracyjnego.
 • eRecepta – pozwala na przechowywanie wirtualnych recept i wykupywanie ich w dogodny sposób. Aby móc skorzystać z tej opcji, najpierw należy aktywować mTożsamość i połączyć się z Internetowym Kontem Pacjenta.
 • Polak za granicą – funkcja Polak za granicą zwiększa bezpieczeństwo osób podróżujących.
 • Karta Dużej Rodziny – atrakcyjne zniżki dla rodzin z przynajmniej trójką dzieci (np. zniżki na przejazdy kolejowe, zniżki na opłaty paszportowe oraz szereg zniżek oferowanych przez instytucje państwowe i prywatne. Ich lista jest dostępna na oficjalnej stronie.
 • Bilkom – po połączeniu aplikacji z kontem w Bilkom, nasze bilety będą widoczne w aplikacji mObywatel.
 • Diia.pl – elektroniczny dokument powstał z myślą o obywatelach Ukrainy, którzy przekroczyli polsko-ukraińską granicę po 24 lutego 2022 roku;

Dostępne są także funkcje:

 • E-wizyta w ZUS – z poziomu aplikacji mObywatel można się umówić na wideorozmowę z pracownikiem ZUS. Otrzymamy także przypomnienie o zbliżającym się terminie wizyty w postaci wiadomości PUSH;
 • Wybory – z poziomu aplikacji mObywatel można szybko sprawdzić informacje na temat praw wyborczych oraz najbliższych terminów wyborów w kraju. Dostępne są również dane na temat miejsca głosowania, takich jak numer obwodu czy adres siedziby obwodowej komisji wyborczej. Z pomocą aplikacji można w łatwy sposób złożyć wniosek o zmianę miejsca głosowania.

mObywatel 2.0 – więcej i lepiej

Platforma mObywatel jest stale rozwijana, czego efektem są dodatkowe funkcje oraz możliwości, które znacznie zwiększą użyteczność usługi. 14 lipca 2023 roku na rynku zadebiutowała najnowsza wersja aplikacji, czyli mObywatel 2.0. Pojawiła się całkowicie nowa szata graficzna oraz do dyspozycji użytkowników został oddany bardziej intuicyjny i nowoczesny interfejs. To oczywiście nie wszystko.

Najważniejszą zmianą jest zrównanie prawne dokumentów cyfrowych z tymi w formie tradycyjnej. Po wejściu w życie ustawy z dnia 9 marca 2023 roku o aplikacji mObywatel dowód osobisty w aplikacji mObywatel jest traktowany tak samo, jak jego analogowy odpowiednik. Oprócz tego mObywatel ma znacząco ułatwić załatwianie spraw urzędowych i kontaktu z różnego rodzaju instytucjami, a nawet wygodne płatności administracyjne i podatkowe.

Nowe funkcje aplikacji mObywatel są systematycznie udostępniane kolejnym użytkownikom. Poniżej prezentujemy najważniejsze z nich.

 • e-płatności
 • Zgłaszanie naruszeń środowiskowych
 • mDowód
 • Karta mieszkańca
 • Bezpieczny autobus
 • Logowanie przez aplikację
 • Tymczasowe prawo jazdy
 • e-pełnomocnictwa
 • Centralny Rejestr Wyborców
 • Jakość powietrza
 • Zastrzeganie numeru PESEL.

e-płatności

e-płatności w mObywatel 2.0
Źródło: gov.pl

To jedna z nowych funkcjonalności aplikacji mObywatel, która została zaimplementowana w pierwszej kolejności i już jest dostępna dla użytkowników. Zintegrowany system ePłatności jest wolny od prowizji i pozwala na błyskawiczną realizację wpłat. Z jego pomocą można kontrolować wszystkie zobowiązania finansowe, takie jak np. rachunki czy podatki od nieruchomości. To jednak nie wszystko — użytkownik otrzyma powiadomienie o oczekujących płatnościach, pobierze potwierdzenie płatności, a także przejrzy wszystkie już zrealizowane zobowiązania.

Zgłaszanie naruszeń środowiskowych

zgłaszanie naruszeń środowiskowych
Źródło: gov.pl

Z poziomu nowej aplikacji mObywatel 2.0 można jeszcze lepiej dbać o nasze naturalne środowisko. Platforma umożliwia bowiem zgłaszanie różnych zdarzeń o  niekorzystnym wpływie na przyrodę, takich jak np. składowanie śmieci w lesie. Funkcjonalność jest już dostępna, wystarczy urządzenie mobilne z zainstalowaną aplikacją mObywatel, aby zgłosić problem odpowiednim służbom z zachowaniem poufności.

Użytkownik aplikacji mObywatel może, ale nie musi, oznaczyć lokalizację danego problemu środowiskowego, a także załączyć do zgłoszenia zdjęcie. Następnie wniosek trafia do Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska.

mDowód

nowy mDowód
Źródło: gov.pl

Najważniejszą zmianą, jeśli chodzi o funkcje aplikacji mObywatel, jest możliwość potwierdzania tożsamości podczas załatwiania spraw urzędowych. W tym celu wystarczy urządzenie mobilne z zainstalowaną aplikacją oraz mDowód. Zgodnie z nową ustawą cyfrowy dokument tożsamości może być powszechnie uznawany w urzędach, bankach i wszystkich innych miejscach na terenie całego kraju, w których konieczne jest potwierdzenie tożsamości. Obowiązek respektowania mDowodu przez banki został wprowadzony z dniem 1 września 2023 roku.

mDowód jest nowym dokumentem tożsamości – z własnym numerem i serią i datą ważności (innymi niż tradycyjny dowód) dostępnym wyłącznie w ramach aplikacji mObywatel. W polskim systemie prawnym będzie to zatem kolejny dokument potwierdzający tożsamość – obok paszportu i „plastikowego” dowodu osobistego.

Karta mieszkańca

Od czerwca 2023 roku w ramach nowej wersji aplikacji mObywatel dostępne są karty mieszkańca miasta i związane z nią usługi dla mieszkańców różnych gmin. Z poziomu aplikacji udostępnione zostaną także różne karty członkowskie, np. klubu sportowego lub klubu seniora. Pilotaż nowych usług związanych z dokumentami lokalnymi jest prowadzony w miastach Chełm i Zduńska Wola, gminach Resko i Suchy Las oraz województwie łódzkim.

Bezpieczny autobus

bezpieczny autobus
Źródło: gov.pl

W lipcu 2023 roku w aplikacji mObywatel 2.0 zadebiutowała bardzo ważna funkcja o nazwie Bezpieczny autobus. Jest ona przeznaczona np. dla rodziców, którzy wysyłają swoje dziecko na kolonie lub obóz.

Dzięki funkcjonalności Bezpieczny autobus można upewnić się, że autokar, który zawiezie pociechę na wakacje, jest sprawny technicznie. Wykonanie fotografii dowolnego autobusu lub wpisanie numeru rejestracyjnego pojazdu, pozwala na szybkie sprawdzenie najważniejszych informacji na jego temat, takich jak:

 • ogólne dane techniczne (np. liczba miejsc);
 • stan licznika z ostatniego badania technicznego;
 • termin ważności obowiązkowych badań technicznych;
 • ubezpieczenie OC.

Dane na temat pojazdu pochodzą z Centralnej Ewidencji Pojazdów prowadzonej przez Ministra Cyfryzacji na podstawie ustawy Prawo o ruchu drogowym z dnia 20 czerwca 1997 roku.

Logowanie przez aplikację

logowanie przez aplikację
Źródło: gov.pl

Od lipca 2023 roku możliwe jest szybkie logowanie się do usług publicznych za pomocą aplikacji mObywatel 2.0. Nowa wersja platformy zostanie rozbudowana o czytnik kodów QR.

Tymczasowe prawo jazdy

Od sierpnia 2023 roku z poziomu aplikacji mObywatel możliwe jest korzystanie z elektronicznej wersji tymczasowego prawa jazdy. Upoważnia do kierowania samochodem od razu po zdaniu egzaminu, w oczekiwaniu na odbiór „plastikowego” prawa jazdy z urzędu.

Według danych podanych przez Serwis Rzeczypospolitej Polskiej czas oczekiwania na tymczasowe prawo jazdy po zdanym egzaminie ma wynieść około 0,3 sekundy.

e-pełnomocnictwa

e-pełnomocnictwa
Źródło: gov.pl

Od września 2023 roku z pomocą aplikacji mObywatel 2.0 będzie można udzielać pełnomocnictw oraz korzystać z przydzielonych pełnomocnictw. Funkcja przyda się nie tylko w sprawach urzędowych, ale także w codziennych sytuacjach. Przykładowo, dzięki niej upoważniona przez rodzica osoba będzie mogła odebrać dziecko z przedszkola.

Centralny Rejestr Wyborców

Przed jesiennymi wyborami parlamentarnymi wprowadzono funkcję Centralnego Rejestru Wyborców. Dzięki niej można szybko sprawdzić zarówno swoje uprawnienia do głosowania, jak i sprawdzić, gdzie możemy oddać głos. Zmiana miejsca głosowania jest możliwa, ale nie przez aplikację. Konieczne jest wypełnienie wniosku online, udanie się do urzędu i podanie adresu, w którym chcemy głosować lub pobrać zaświadczenie o prawie do głosowania.

Jakość powietrza

mobywatel jakość powietrza

Kolejna funkcja umożliwia sprawdzenie jakości powietrza w całym kraju. Wystarczy wybrać odpowiednią ikonę z menu głównego, a mObywatel pokaże nam najbliższe punkty pomiarowe oraz szereg parametrów, w tym stężenie pyłów, temperaturę, wilgotność i ciśnienie. Nie trzeba więc korzystać z aplikacji smogowych (chociaż warto też sprawdzić, jakie mają możliwości).

Zastrzeganie numeru PESEL

zastrzeganie numeru pesel
Źródło: gov.pl

Od 2024 roku z poziomu aplikacji mObywatel 2.0 jest możliwe zastrzeżenie numeru PESEL. Funkcjonalność uniemożliwia przestępcom wykorzystanie wrażliwych danych, np. celem zaciągnięcia na kogoś kredytu.

Aplikacja mObywatel – plany na przyszłość

Ministerstwo Cyfryzacji nie przestaje rozwijać aplikacji mObywatel. Zapowiedziano już dokończenie prac nad rozpoczętymi funkcjonalnościami, a także całkiem nowe usługi, które będą się systematycznie pojawiać w apce.

rozwój aplikacji mObywatel
Źródło: mobywatel.gov.pl

Obecnie w realizacji są takie nowe funkcje aplikacji mObywatel, jak:

 • Chatbot – wirtualny asystent informujący o usługach państwowych dostępnych z poziomu aplikacji;
 • Dokumenty lokalne (karty seniora, mieszkańca) dla Jednostek Samorządu Terytorialnego, które podpisały porozumienie z Ministerstwem Cyfryzacji;
 • Dostęp do Rejestru Danych Kontaktowych – dzięki tej funkcji będzie możliwy pełen wgląd w status różnych wniosków (np. o wydanie paszportu);
 • Legitymacja Lekarza i Lekarza Dentysty, a także Legitymacja Pielęgniarki i Położnej;
 • Usprawnianie UX/UI aplikacji;
 • Zarządzanie dokumentami i usługami oraz powiadomieniami.

Natomiast nowości zaplanowane w najbliższej przyszłości to:

 • e-Doręczenia – już wkrótce podmioty publiczne, obywatele i firmy będą mogły korzystać z wygodnych i bezpiecznych doręczeń elektronicznych zamiast listów poleconych. Bez awizo i bez kolejek na poczcie. W komunikacie z dnia 21 grudnia 2023 r. Minister Cyfryzacji poinformował, że obowiązek korzystania z e-doręczeń dla urzędów i innych podmiotów publicznych oraz osób wykonujących zawody zaufania publicznego wejdzie w życie 1 października 2024 r.;
 • Legitymacja Honorowego Dawcy Krwi – obecnie trwają prace nad bazą danych honorowych dawców krwi honorowych dawców szpiku. Gdy taka baza powstanie, będzie można dodać opcję legitymacji w mObywatelu;
 • Legitymacja Osoby Niepełnosprawnej – osoby z niepełnosprawnością będą mogły otrzymać elektroniczną legitymację w aplikacji mObywatel lub, jeśli taka ich wola, wyrobić tradycyjną legitymację w powiatowym zespole ds. orzekania o niepełnosprawności;
 • Legitymacja Radcy Prawnego – w aplikacji mObywatel jest już dostępna Legitymacja Adwokacka. Do tej funkcji dołączy także nowość w postaci Legitymacji Radcy Prawnego;
 • Legitymacja Trenerska / Piłkarska PZPN – Minister Cyfryzacji oraz Sekretarz Generalny Polskiego Związku Piłki Nożnej ogłosili, że trenerzy i zawodnicy zrzeszeni w PZPN będą mogli korzystać z cyfrowych wersji swoich legitymacji trenerskich i zawodniczych. W przyszłości planowane jest połączenie aplikacji mObywatel z Extranetem PZPN tak aby w aplikacji były dostępne także wyniki rozgrywek piłkarskich oraz informacje na temat tego, w ilu meczach zagrał dany zawodnik czy też ile bramek zdobył na rzecz swojego klubu.
legitymacja trenerska w aplikacji mObywatel
Źródło: gov.pl

Wkrótce będzie możliwość dodania paszportu do aplikacji mObywatel. Dokument będzie elektronicznym odpowiednikiem papierowego wariantu (początkowo w Polsce, ale prowadzone są konsultacje z innymi krajami m.in. Unii Europejskiej). Ministerstwo Cyfryzacji zamierza wprowadzić także nowy moduł Stłuczka, dzięki któremu będzie można sporządzać protokoły ze zdarzeń drogowych oraz zawieszanie i odwieszanie dowodu osobistego. W planach jest dalszy rozwój nad funkcją ePłatności oraz usługami związanymi z Urzędem Skarbowym. Można zatem przypuszczać, że załatwianie spraw z aplikacją mObywatel będzie w przyszłości jeszcze szybsze i łatwiejsze. Zapowiedziana została również usługa Moja Firma, jednak na razie nie wiadomo więcej na ten temat.

Jak założyć konto i się zalogować?

Aby aktywować konto mObywatel, najpierw musisz założyć Profil Zaufany.

Jeśli masz już Profil Zaufany, wystarczy że:

 • pobierzesz aplikację mObywatel (mObywatel w Google Play lub mObywatel w App Store),
 • zainstalujesz ją i uruchomisz,
 • ustawisz hasło (co najmniej 8 znaków w tym: duża litera, mała litera, znak specjalny i cyfra),
 • klikniesz kafelek
  – mDowód (elektroniczny dokument tożsamości),
  – Diia.pl (elektroniczny dokument tożsamości dla obywateli Ukrainy)
  – Inny dokument (dla osób, które nie posiadają dowodu osobistego)
 • następnie wybierasz metodę potwierdzenia:
  – profil zaufany założony w punkcie potwierdzającym
  – profil założony przez bankowość elektroniczną
  – eDO App
  – logowanie za pośrednictwem Twojego banku, czyli „moje ID”
 • następnie wykonasz wszystkie instrukcje, które ukażą Ci się na ekranie Twojego smartfona.

Logowanie do aplikacji mObywatel

Przy pierwszym logowaniu należy podać ustalone wcześniej hasło. Jeśli chcemy zmienić sposób logowania należy:

 • kliknąć w ikonkę ze swoimi inicjałami w lewym górnym rogu,
 • następnie wybrać „Ustawienia”.
 • Tam znajdziemy opcje zmiany hasła i ustawiania logowania biometrycznego.

Oznacza to, że teraz można się logować poprzez odcisk palca lub system rozpoznawania twarzy (np. FaceID). Jest to rozwiązanie stosowane m.in. w aplikacjach bankowości mobilnej.

Oczywiście pozostała możliwość dodatkowego zabezpieczenia i konieczności każdorazowego wpisywania PIN, więc jeśli ktoś preferuje taką formę logowania, wciąż może z niej korzystać.

Dodawanie prawa jazdy do mObywatel

Aby dodać prawo jazdy do aplikacji mObywatel, wystarczy:

 • kliknąć w kafelek “Dodaj dokument” na ekranie głównym lub wybrać zakładkę „Dokumenty” na dolnym pasku menu w aplikacji,
 • wybrać z listy rodzaj dokumentu, który ma być dodany i zaakceptować regulamin,
 • następnie logujesz się Profilem Zaufanym,
 • wykonujesz wszystko według wskazówek i gotowe!

Unijny certyfikat covid w mObywatel

Potwierdzenie szczepienia – paszport covidowy również możesz przechowywać w swojej aplikacji mObywatel.

Wystarczy tylko postępować tak samo, jak w przypadku dodawania innych dokumentów, które zostały dodane do aplikacji. Certyfikat ten może być okazywany nawet wtedy, kiedy nie masz dostępu do Internetu. Kod QR jest duży i wyraźny, dlatego nie powinno być żadnego problemu z jego skanowaniem.

certyfikat covid
Źródło: gov.pl

Dodatkowo certyfikat ten zawiera zdjęcie danej osoby z dowodu osobistego, a szczegółowe dane ukryte są przed wścibskimi spojrzeniami. Dzięki unijnemu certyfikatowi covid możesz być bardzo szybko zweryfikowany np. podczas kontroli granicznej.

Po aktualizacji można wyeksportować certyfikat COVID do Apple Wallet.

To, czy ktoś jest zaszczepiony na Covid-19, można również sprawdzić za pomocą aplikacji Zaszczepieni. Jest ona przydatna m.in. na imprezach masowych, koncertach, czy w klubach, w których obowiązują limity osób.

Czy dane w mObywatel są bezpieczne?

Jak na aplikację rządową trzeba śmiało stwierdzić, że mObywatel może pochwalić się wieloma zabezpieczeniami. Każda osoba używająca aplikacji otrzymuje swój certyfikat elektroniczny, który jest z nią bezpośrednio powiązany.

Aplikacja jest całkowicie szyfrowana i chroniona hasłem, odciskiem palca lub biometrią twarzy. Jeśli chcesz unieważnić swój certyfikat, wystarczy zadzwonić pod numer +42 253 54 74.

Czy warto korzystać z aplikacji mObywatel?

Korzystanie z aplikacji mObywatel jest o wiele bardziej bezpieczne niż noszenie wszystkich tych dokumentów w portfelu. Do aplikacji masz dostęp tylko Ty, ponieważ jest ona chroniona tym, czym sobie wybierzesz. Nikt, kto przejmie Twój smartfon, nie będzie w stanie dostać się do niej, ponieważ nie zna hasła i nie posiada tego samego odcisku palca, jak i takiej samej twarzy.

Dodatkowo nie musisz nosić ze sobą wszędzie portfela, a smartfon przeważnie zawsze jest w zasięgu Twojej ręki, więc w razie potrzeby okazujesz potrzebny dokument właśnie dzięki niemu. W czasach, w których płacimy już nawet za pomocą smartfona, takie rozwiązanie jest niezwykle przydatne i z czasem z pewnością, będzie z niego korzystać coraz większa ilość użytkowników.

mObywatel w przeglądarce

Oprócz aplikacji dostępny jest również mObywatel w przeglądarce, do którego można się zalogować na stronie mobywatel.gov.pl. To propozycja dla osób, które nie chcą / nie potrzebują instalować kolejnej aplikacji na telefonie. Warto tam jednak zajrzeć, ponieważ znajdziemy tam szereg dodatkowych możliwości. Logować się tam możemy za pomocą:

 • profilu zaufanego
 • e-dowodu,
 • certyfikatu kwalifikowanego,
 • bankowości elektronicznej,
 • aplikacji mObywatel.

Ten ostatni sposób jest najłatwiejszy logowania – wystarczy otworzyć aplikację mObywatel i w zakładce kod QR zeskanować kod wyświetlony na ekranie laptopa.

mObywatel w przeglądarce

W przeglądarkowej wersji mObywatela znajdują się m.in. wszystkie sprawy załatwiane z urzędami, możliwość składania wniosków (szczegółowa lista dostępna jest na oficjalnej stronie), a także dostęp do swoich danych znajdujących się w państwowych rejestrach (np. Pesel, czy Rejestr Dokumentów Paszportowych), informacje o posiadanych pojazdach i uprawnieniach kierowcy, a także skrzynkę do kontaktu z administracją publiczną (np. ePUAP czy e-Doręczenia).

Może Cię zainteresować:

Z wykształcenia biolog — antropolog, zawodowo od 2017 roku zajmuje się tworzeniem contentu dla różnych marek. Wcześniej pracowała w branży eventowej. Stara się dużo podróżować, przede wszystkim górskimi szlakami, kocha psy (najbardziej swojego setera szkockiego!), jest również miłośniczką gier planszowych oraz gier video, w szczególności z gatunku action-RPG.