Ilu ludzi mieszka w Polsce? Statystyki i prognozy

01.03.2023 |
| Clock Przeczytasz w 3 Minuty
Ilu ludzi mieszka w Polsce? Statystyki i prognozy
Przeczytasz w 3 Minuty
Zwiększ rozmiar tekstu

Z najnowszego spisu ludności, który przeprowadzono w 2021 roku, wynika, że w Polsce mieszka nieco ponad 37 milionów osób. W porównaniu z poprzednim spisem, który zrealizowano dekadę wcześniej, jest to znaczący spadek. Skąd biorą się dane na temat ludności Polski? Dlaczego liczba ludności w Polsce maleje? Oto szczegółowe informacje na ten temat. 

Liczba ludności w Polsce. Skąd biorą się dane na temat ludności Polski?

Pojęcie ludności Polski oznacza wszystkie osoby, które zamieszkują na stałe w Polsce. Co ważne, uwzględnia się tutaj zarówno obywateli Polski mieszkających w Polsce i poza granicami, jak i cudzoziemców przebywających na terenie naszego kraju w sposób legalny. Do tej liczby nie zalicza się z kolei cudzoziemców będących w Polsce tymczasowo bądź nielegalnie.

Dane na temat ludności Polski są gromadzone, przetwarzane i publikowane przez Główny Urząd Statystyczny. Co 10 lat realizowany jest spis powszechny, dzięki któremu mamy najświeższe informacje na temat aktualnej sytuacji demograficznej w Polsce. 

Ilu ludzi mieszka w Polsce?

W 2021 przeprowadzono kolejny Narodowy Spis Powszechny.

Okazało się, że liczba ludności rezydującej w Polsce wyniosła 37 019 327 osób.

Co istotne – było to o 2,7 proc. mniej aniżeli w 2011 roku, kiedy to realizowano poprzedni NSP. 

Najwięcej osób, bo 5 479 294 mieszka w województwie mazowieckim. Jest to aż 14,8% ludności całego kraju. 

W większości województw zanotowano spadek liczby ludności rezydującej. Największy spadek miał miejsce w województwach:

 • świętokrzyskim: -9,1%,
 • lubelskim: -8,2%,
 • warmińsko – mazurskim” – -7,5%. 

Były również województwa, w których odnotowano przyrost liczby ludności. Dotyczyło to następujących województw:

 • mazowieckiego: +4,5%,
 • pomorskiego: +2,2%.

Z Narodowego Spisu Powszechnego wynika, że w 2021 roku w miastach zamieszkiwało 59,9% ludności, zaś na wsiach 40,1%. W 2011 roku, gdy realizowano poprzedni spis, udziały te plasowały się na poziomie 60,8 oraz 39,2%. 

Co wpływa na liczbę mieszkańców Polski?

Od lat zauważalny jest trend polegający na malejącej liczbie mieszkańców Polski. Do najważniejszych czynników sukcesywnie wpływających na liczbę mieszkańców naszego kraju zalicza się: 

 • coraz więcej osób rezygnuje z posiadania dzieci, zaś rodziny wielodzietne spotyka się coraz rzadziej,
 • emigracja zagraniczna Polaków, 
 • zmiana stylu życia – młodzi ludzie stawiają przede wszystkim na edukację i karierę, zaś posiadanie potomstwa staje się kwestią drugorzędną,
 • nieefektywna polityka prorodzinna – mimo iż w ostatnich latach wprowadzono program 500+, większości młodych osób nie przekonuje to do zmiany decyzji odnośnie posiadania dzieci,
 • zła sytuacja finansowa polskich rodzin,
 • kobiety obawiają się, że po zajściu w ciążę stracą pracę oraz zostaną samotnymi matkami.
populacja polski

Jaki jest trend przyrostu ludności?

Po II wojnie światowej w Polsce liczba ludności rosła dość szybko. Miał na to wpływ wysoki przyrost naturalny. Sytuacja znacząco zmieniła się po 1989 roku wraz ze zmianami społeczno-gospodarczymi w naszym kraju.

Podczas gdy w 1990 roku liczba ludności w naszym kraju osiągnęła 38 milionów, teraz spadła już do nieco ponad 37 milionów. Trend przyrostu ludności jest ujemny. Model rodziny wielodzietnej jest wypierany przez model rodziny małodzietnej lub bezdzietnej.

Jakie są prognozy demograficzne dla Polski?

W 2021 roku zanotowano kolejny spadek liczby urodzeń. Główny Urząd Statystyczny w wydanym komunikacie stwierdził, że „Polska wkroczyła w okres kolejnego kryzysu demograficznego (który miał już przejściowo miejsce w latach 1997–2007), ale obecny prawdopodobnie może mieć charakter dłuższej tendencji”.

Z prognozy GUS wynika, że do 2050 roku liczba ludności Polski zmniejszy się aż o 4,4 mln osób. 

„Największy wpływ na ten stan rzeczy będzie miała umieralność (przewiduje się, że w 2050 r. liczba zgonów sięgnie blisko 430 tys.). Będzie to konsekwencją między innymi tego, że w wiek największej umieralności systematycznie będą wchodzić roczniki należące do wyżu demograficznego z drugiej połowy lat 50. XX wieku – czyli obecni około 60-latkowie. Natomiast wiek emerytalny zaczną osiągać obecni 30/40–latkowie”

– oznajmił GUS. 

Może Cię zainteresować:

TEMATYKA:
Świetnie zorganizowana i pełna pozytywnej energii. Mama dwójki szkrabów, która ceni sobie maksymalne ułatwianie codziennych obowiązków domowych. Artystka w kuchni, która serce oddała przepisom swojej prababci. Od czasu do czasu chętnie poznaje tajniki kuchni orientalnej.